top of page

Batolení

Batolecí cvičení probíhá ve skupinkách 4-8 dětí. Lekce má 30-45minut. Věkový rozdíl ve skupince cvičenců není vyšší než 3 měsíce. Prvky lekce jsou pestré, prolnuté písničkami a říkačkami, které si děti brzy zapamatují, vyžadují je a následně na ně velmi dobře reagují.

 

Často střídáme pomůcky, náčiní a prvky pro trénink jemné i hrubémotoriky. Děti potřebují pohyb, dělají ho spontánně, je to jejich nutnost. Hodina cvičení je díky minimálnímu věkovému rozdílu připravena „na míru“, rozvíjíme tak dosaženou motoriku dítětě.

 

Rodiče se mohou inspirovat jednotlivými prvky nebo cviky a využít je v domácím prostředí. Podpoříme jemnou i hrubou motoriku, koordinaci, paměť, sebevědomí dětí při zvládnutí nových prvků, pohyb v rozličných prostředích a situacích, ale i vynalézavost a kreativitu dětí. Cvičení dětí s rodiči patří mezi oblíbené společné aktivity.

 

Výhodou malé skupinky je nepochybně individuální přistup ke každému s dětí.

 

Na cvičení je potřeba si přinést: pohodlné převlečení i obutí pro rodiče i dítě 

bottom of page